A P P - L Ö S N I N G A R

Alla gillar appar

Många års erfarenhet av att bygga appar har lärt oss vad som fungerar. Vi levererar intelligenta appar med användarupplevelsen i fokus. På fackspråk: Zenith Sytem lägger stor vikt vid UX. UX står för User Experience Design och innebär i korthet att man tar tillvara och integrerar kunskap om hur personer använder sin applikation, samt vad som stimulerar dem till att vilja fortsätta använda den.

Inte bara kul

Mobilapplikationer har en rad tillämpningsområden, inte minst förströelse och underhållning. Ibland blir dock appen närmast oumbärlig om man inte har tillgång till en dator och behöver föra över pengar eller snabbt hitta vägen inför mötet man redan är sen till.

- Kan ditt företags tjänster erbjudas genom en snillrik applikation?
- Har konkurrenterna insett potentialen? Om inte, så har ni en redan en idé om en unik affärsmöjlighet som ger ett stort försprång på sökmotorernas resultatlistor. 

Fast varför stanna där? Ni kan ju enkelt och snabbt integrera företagets bokningssystem med en app, eller ta fram en databas som visar vem som jobbar just nu och var, eller... Möjligheterna är oändliga och vi är gärna med från start och planerar för att få fram en produkt som ni verkligen är nöjda med.

Självklart levererar vi webbappar också.