R Å D G I V N I N G

“The formulation of the problem is often more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill.” – Albert Einstein

Så vad gör vi? Hur vore det bäst att gå vidare just nu? För att kunna hjälpa er ta fram den optimala strategin, måste vi först förstå er verksamhet helt och fullt. En nära dialog är därför A och O. Med förenade kunskaper och erfarenheter kan vi snabbare se vad som är absolut viktigast att satsa på. Oavsett om detta sedan handlar om ett specialanpassat databassystem eller en marknadsföringskampanj.


Zenith System erbjuder alltid företag rådgivning oavsett projektets storlek. Vi kan hjälpa till med allt från att definiera och strukturera projekt, till att bistå med "Know How" med stöd i metoden Agile Project Management.

 

Du kan

För dig som vill driva din webbplats på egen hand, tar vi gärna rollen som guide. Tillsammans kommer vi då fram till vilken typ av digital marknadsföring som skulle vara mest effektiv i ditt fall. Behöver du förkovra dig, kan vi erbjuda utbildning i form av webbinarier, workshops, handledning över Skype eller annat enligt överenskommelse.